Karolina Finc

Kontakt

email: finc@umk.pl

Doktor nauk fizycznych. Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, a w naszym zespole kieruje częścią badań związanych z akwizycją i analizą danych neuroobrazowych.

Absolwentka kognitywistyki na Wydziale Humanistycznym (obecnie to Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.. Doktorat realizowała w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badania plastyczności ludzkiego mózgu, a w szczególności jego sieci połączeń – konektomu. Tematem jej rozprawy doktorskiej były “Dynamika i plastyczność sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w trakcie zadania angażującego pamięć roboczą”. Zaangażowana w liczne projekty z wykorzystaniem metod neuroobrazowania. Posiada szeroką wiedzę i kompetencje w zakresie analizy danych z badań nad strukturą i organizacją funkcjonalną mózgu. Jest opiekunem Koła Naukowego Neuroobrazowania działającego na UMK.
Laureatka i beneficjentka wielu konkursów, stypendiów i grantów dla młodych badaczy, m.in.  grantów PRELUDIUM (2016) i ETIUDA (2017) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendium START (2018) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, poszerzonego o stypendium im. prof. Barbary Skargi dla naukowców, których badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

W 2014 roku odbyła staż w Max Planck Institute for Human Development w Berlinie (opiekun: Simone Kühn), w 2018 w University of Pennsylvania (opiekun: Danielle Bassett), a w 2019 na Stanford University (opiekun: Russell Poldrack).

W zespole “Neurodio”  pracuje nad tworzeniem gier edukacyjno-terapeutycznych. Jest współtwórcą komputerowych gier matematycznych „Kalkulilo” i „Numbala”, których skuteczność testujemy w badaniach naszego zespołu. W aktualnie realizowanym przez nasz zespół projekcie kieruje analizami danych neuroobrazowych i zaawansowanymi analizami statystycznymi.

Prywatnie spędza czas na fotografowaniu, malowaniu akwarelą, czytaniu oraz zabawach ze swoimi psami. Uwielbia podróżować w odludne zakątki świata.