Publikacje

Publikacje
 • Finc, K., Bonna, K., He, X., Lydon-Staley, D.M., Kuhn, S., Duch, W., Basset, D.S. (2020). Dynamic reconfiguration of functional brain networks during working memory training. Nature communications, 11(1), 2435;
 • Gut, M., Wróblewski, R. (2020). Jak umysł przetwarza ułamki? Poznawcze reprezentacje liczb niecałkowitych. Polskie Forum Psychologiczne, 25(1), 5-20;
 • Gut, M. (2019). Kształtowanie umysłowych reprezentacji liczb za pomocą ruchu i gier komputerowych w okresie wczesnoszkolnym. Annales Universitatis Pedagogigae Cracoviensis. Studia Psychologica, 12(2019), 19-38.
 • Sobolewska, N. i Gut, M. (2019). Potrzeby edukacyjne w zakresie matematyki u dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym : rola gier komputerowych i aktywności ruchowej w stymulowaniu rozwoju poznawczego uczniów. [W:] Monika Maciąg, Kamil Maciąg (red.) Choroby XXI wieku: najnowsze doniesienia. T. 1, Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, s. 197-205.
 • Mielewczyk, A. i Gut, M. (2019). Czy rodzimy się matematykami? – O biologicznych podstawach zdolności matematycznych. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 68(3), 355-362.
 • Ciechalska, D. i Gut, M. (2018). Komputerowe versus papierowe narzędzia oceny umiejętności matematycznych dzieci. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 13(3), 104-113.
 • Witkowska, N. i Gut, M. (2018). Znaczenie ruchu w edukacji matematycznej: ucieleśnione poznanie a kształtowanie się umysłowych reprezentacji liczb u dzieci. Kognitywistyka i Media w Edukacji, 19(1), 128-149;
 • Rodkiewicz, J. i Gut., M. (2018). Genetyczne uwarunkowania zdolności matematycznych. [W:] M. Baran i J. Nyćkowiak (red.) Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: nauki przyrodnicze, cz. IV. Str. 128-132. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań;
 • Rodkiewicz, J., Gut., M., Matulewski, J., Goraczewski, Ł., Mańkowska, K., Ciechalska, D., Mielewczyk, A., Witkowska, N., Duch., W. (2018). Różnice w poziomie zdolności matematycznych w parach bliźniąt jedno- i dwujajowych. [W:] M. Baran i J. Nyćkowiak (red.) Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: nauki przyrodnicze, cz. IV. Str. 133-140. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań;
 • Rodkiewicz, J. i Gut., M. (2018). W jakim stopniu geny decydują o zdolnościach poznawczych niezbędnych w nauce matematyki? [W:] A. Pytka i M. Maciąg (red.) Wiedza i edukacja – od teorii do praktyki. Str. 79-86. Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin;
 • Mańkowska, K., Gut, M. i Matulewski, J. (2018). Przychodzi psycholog do programisty, czyli rzecz o nowoczesnych technologiach i interdyscyplinarnych projektach badawczych w służbie psychologii. [W:] J. Nyćkowiak i J. Leśny (red.) Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: nauki humanistyczne i społeczne, cz. IV: Pedagogika, edukacja i rodzina. str. 20-26. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań;
 • Mańkowska, K., Babiuch, K. i Gut, M. (2018). Skąd się biorą różnice płciowe w poziomie umiejętności matematycznych? Rola czynników biologicznych i społecznych. [W:] J. Nyćkowiak i J. Leśny (red.) Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: nauki humanistyczne i społeczne, cz. IV: Pedagogika, edukacja i rodzina. str. 14-19. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań;
 • Finc, K., Bonna, K., Lewandowska, M., Wolak, T., Nikadon, J., Dreszer, J., Duch, W., Kuhn, S. (2017). Transition of the functional brain network related to increasing cognitive demands. Human Brain Mapping, 38(7), 3659-3674;
 • Burzyńska, A., Finc, K., Taylor, B.K., Knecht, A.M., Kramer, A.F. (2017). The dancing brain: Structural and functional signatures of expert dance training. Frontiers in Human Neuroscience, 11, 556;
 • Binder, M., Gociewicz, K., Windey, B., Koculak, M., Finc, K., Nikadon, J., Derda, M., Cleeremans, A. (2017). The levels of perceptual processing and the neural correlates of increasing subjective visibility. Consciousness and Cognition, 55, 106-125;
 • Mańkowska, K i Gut, M. (2017). Czy ruch jest ważny tylko na lekcjach WF? Znaczenie ruchu w rozwijaniu zdolności poznawczych. [W:] B. A. Nowak i M. Maciąg (red.) Fizjoterapia w pediatrii i zagadnienia pokrewne. str. 150-158. Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin;
 • Gut, M. i Staniszewski, R. (2016). The SNARC effect in number memorization and retrieval. What is the impact of congruency, magnitude and the exact position of numbers in short-term memory processing? Advances in Cognitive Psychology, 12(4), 193-208;
 • Kmiecik M., Gut, M., Bałaj, B., Matulewski, J. (2016) Ocena poziomu umiejętności matematycznych na podstawie danych okulograficznych. Lingwistyka Stosowana, 20(5), 63–82;
 • Gut, M., Goraczewski, Ł., Matulewski, J. (2016) Prokalkulia 6-9. Test oceny behawioralnych wskaźników umysłowych reprezentacji liczb i ryzyka dyskalkulii. Pomorskie Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej Promathematica;
 • Gut, M. (2016). Komputerowe gry matematyczne jako narzędzie edukacyjne i terapeutyczne. [W:] M. Suchacka (red.) Cywilizacja zabawy, rozrywki i wypoczynku. Wydawnictwo E-bookowo, str. 59-88;
 • Gut, M., Goraczewski, Ł., Matulewski, J., Finc, K., Ignaczewska, A., Bałaj, B., Dreszer, J., Kmiecik, M., Stępińska, J., Majewski, J., Bendlin, E., Cholewa, P. i Duch, W. (2016). Trening poznawczy przy użyciu komputerowej gry matematycznej a przetwarzanie informacji numerycznej u dzieci – wyniki badań pilotażowych. [W:] M. Suchacka (red.) Cywilizacja zabawy, rozrywki i wypoczynku. Wydawnictwo E-bookowo, str. 89-126;
 • Gut, M. (2016). Nowoczesne technologie w edukacji matematycznej. [W:] Z. Czyż, M., Szala (red.) Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania. Wydawnictwo Tygiel, Lublin, str. 269-292;
 • Grabowska, A., Gut, M., Binder, M., Forsberg, L., Rymarczyk, K. i Urbanik, A. (2012). Switching handedness: fMRI study of hand motor control in right-handers, left-handers and converted left-handers. Acta Neurobiologiae Experimentalis,72, 439-451;
 • Gut, M., Szumska, I., Wasilewska, M. i Jaśkowski, P. (2012). Are low and high number magnitudes processed differently while resolving the conflict evoked by the SNARC effect? International Journal of Psychophysiology, 85, 7-16.
 • Gut M. i Szabuńko A. (2010). Preferencja a sprawność ręki u osób praworęcznych, leworęcznych i przestawionych na praworęczność. Studia Psychologiczne, 48 (3), 90-97;
 • Gut M. (2009) Jak bardzo plastyczny jest mózg? [W:] J. Gruba (red.) Logopeda. Wybór tekstów. Warszawa, str. 91-114;
 • Gut M. (2009) Leworęczność a dysleksja w świetle współczesnych badań. [W:] G. Krasowicz-Kupis (red.) Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk, str. 288-311;
 • Gut M. (2008) Wymuszona praworęczność – socjokulturowe przyczyny oraz skutki w neuronalnej organizacji mózgu. Studia Psychologiczne, 46 (3): 17-28;
 • Gut, M. (2008) Leworęczność w mózgu. Wszechświat, 109 (7-9): 194-198;
 • Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A. (2007) Brain correlates of right-handedness. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67 (1): 43-51;
 • Gut M. (2007) Zmiany plastyczne w zdrowym i chorym mózgu. Kosmos, 56 (1-2): 63-74;

Prace dyplomowe aktualnie realizowane i obronione (UMK)

 • Aleksander Kostrubiec (lipiec 2019 r., kognitywistyka) Związek między poziomem umiejętności matematycznych dzieci i ich oceną z perspektywy nauczycieli i rodziców oraz samooceną tych umiejętności.
 • Julia Rodkiewicz (czerwiec 2019 r., kognitywistyka) Różnice w poziomie zdolności matematycznych w parach bliźniąt jedno- i dwujajowych.
 • Agata Zasiadczyk (lipiec 2019 r., kognitywistyka) Zmysł numeryczny, mentalna oś liczbowa i podstawowe umiejętności arytmetyczne u dzieci i dorosłych.
 • Józefina Siałkowska (lipiec 2019 r., kognitywistyka) Różnice płciowe w efektywności treningu poznawczego z wykorzystaniem gry matematycznej „Numbala”.
 • Zofia Góralczyk (lipiec 2019 r., kognitywistyka) Czy efektywność treningu poznawczego z użyciem matematycznej gry komputerowej „Numbala” zależy od samooceny dzieci i od tego jak oceniają ich rodzice i nauczyciele?
 • Stanisław Narębski (wrzesień, 2018, kognitywistyka) Analiza związku pomiędzy organizacją sieci strukturalnych mózgu człowieka a postępem w treningu pamięci roboczej.
 • Adrianna Przybysz (wrzesień, 2018, kognitywistyka) Różnice płciowe w neuronalnym podłożu pamięci roboczej.
 • mgr Natalia Witkowska (lipiec, 2018, kognitywistyka) Znaczenie ruchu w kształtowaniu się umysłowych reprezentacji liczb u dzieci w okresie wczesnoszkolnym.
 • mgr Aleksandra Mielewczyk (lipiec, 2018, kognitywistyka) Charakterystyka zmian rozwojowych w poziomie podstawowych umiejętności matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 • mgr Dominika Ciechalska (lipiec, 2018, kognitywistyka) „Prokalkulia 6-9” jako komputerowe narzędzie oceny umiejętności matematycznych i ryzyka dyskalkulii. Badanie próby z ogólnej populacji i ocena rzetelności metody. Praca wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę dyplomową 2018 Wydziału Humanistycznego UMK.
 • Alex Lubiński (październik, 2017, kognitywistyka) Neuroplastyczne zmiany w grubości kory mózgowej pod wpływem treningu pamięci roboczej i ich lokalizacja.
 • Karolina Poczopko (październik, 2017, kognitywistyka) Korelacje między wskaźnikami kompetencji matematycznych i poziomu inteligencji u dzieci.
 • Monika Muchlado (wrzesień, 2017, kognitywistyka) Dynamiczne zmiany we wzorcu aktywności mózgu w trakcie treningu pamięci roboczej.
 • Bożena Pięta (wrzesień, 2017, kognitywistyka) Dynamiczne zmiany w objętości struktur mózgowych w trakcie treningu poznawczego – badanie z wykorzystaniem strukturalnego rezonansu magnetycznego.
 • mgr Katarzyna Mańkowska (lipiec, 2017, kognitywistyka) Kształtowanie mentalnej reprezentacji osi liczbowej za pomocą matematycznej gry komputerowej i treningu poznawczo-ruchowego. Praca wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę dyplomową 2017 Wydziału Humanistycznego UMK.
 • Katarzyna Babiuch (lipiec, 2017, kognitywistyka) Różnice płciowe w przetwarzaniu umysłowych reprezentacji liczb u dzieci.
 • mgr Aleksandra Kikulska (lipiec, 2017, kognitywistyka) Wpływ lateralizacji rąk na lateralizacje procesów uwagowych.
 • mgr Rafał Wróblewski (lipiec, 2017, kognitywistyka) Wpływ rodzaju zadania i wartości liczbowej na występowanie efektu SNARC dla ułamków.
 • mgr Natasza Kiełpińska (lipiec, 2016, kognitywistyka) Mentalna Oś Liczbowa i efekt SNARC u synestetyków.
 • Magdalena Kmiecik (lipiec, 2016, kognitywistyka) Wpływ treningu za pomocą gry komputerowej na poziom umiejętności matematycznych.
 • Eryk Sobiechowski (lipiec, 2016, kognitywistyka) Wpływ treningu poznawczego przy użyciu gry komputerowej „Kalkulilo” na poziom umiejętności matematycznych dzieci.
 • Natalia Witkowska (lipiec, 2016, kognitywistyka) Trening kinestetyczny w kształtowaniu Mentalnej osi Liczbowej.
 • Dominika Sebastian (lipiec, 2016, kognitywistyka) Ocena ryzyka dyskalkulii – korelacja między wskaźnikami uzyskanymi z dwóch testów: Skali Gotowości Matematycznej i Ryzyka Dyskalkulii (SGMiRD) oraz Testu Przesiewowego Ryzyka Dyskalkulii (TPRD)
 • Aleksandra Mielewczyk (lipiec, 2016, kognitywistyka) Operowanie różnymi formatami liczb i zależności numeryczno-przestrzenne u dzieci z deficytem w zakresie umiejętności matematycznych.
 • mgr Antoni Wójcik (lipiec, 2015, kognitywistyka) Wpływ treningu z wykorzystaniem komputerowych gier akcji na pojemność uwagi wzrokowej.
 • Maria Walczewska (lipiec, 2015, kognitywistyka) Zależności numeryczno-przestrzenne i procesy uwagowe w dyskalkulii.
 • Rafał Wróblewski (lipiec, 2015, kognitywistyka) Czy zależności numeryczno-przestrzenne w postaci efektu SNARC dotyczą ułamków zwykłych i dziesiętnych?
 • Katarzyna Mańkowska (lipiec, 2015, kognitywistyka) Wpływ doświadczenia w grach akcji na strategie przeszukiwania wzrokowego.